Entradas nuevas por Equip d'Independents per Sant Quirze Safaja (ISQS)

Darrer Ple de l’Estiu

Aquest ple ha estat senzillet i ràpid, donat que només ens hem trobat amb tres temes: El primer ha estat l'adjudicació de part de les obres de la casa del poble per a la que, com tots els fets que es refereixen a aquest tema, ens hem abstingut en el nostre vot, ja que per…
Leer más

L’estudi de telecomunicacions del poble, en marxa!

Fa més d'un any, conscients de les mancances de cobertura mòbil i de connexió a internet del poble, vam sol·licitar a l'Ajuntament la redacció d'un estudi de telecomunicacions per tal que: 1) Es detectessin les zones d'ombra de cobertura mòbil 2) S'identifiquessin els habitatges que tenien possibilitat de connexió a la fibra òptica que va…
Leer más

L’Ajuntament fa un pas enrera amb la ZEPQA

Al ple de desembre de 2021, un dels punts a tractar i votar de l'ordre del dia, era el següent: "DEIXAR SENSE EFECTE LA DECLARACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA". El cas és que l'Ajuntament, tal i com nosaltres,…
Leer más

S’incrementa la tarifa d’aigua del poble

El concessionari actual de la gestió del subministrament d'aigua de Sant Quirze Safaja (AGBAR) va sol·licitar un increment de la tarifa que pagàvem els consumidors del poble en un 4,54% de mitjana. Aquest increment va ser aprovat en el Ple de l'Ajuntament celebrat el passat 18 de juny, amb els vots EN CONTRA dels dos representants de…
Leer más

Veïns i veïnes de Sant Quirze Safaja sol•liciten un pla de manteniment dels vials urbans no pavimentats

A Sant Quirze Safaja tenim diverses urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Aquest fet pot ser degut a diferents causes, com ara que les urbanitzacions no estiguin convenientment legalitzades (per exemple, quan encara no s'han assolit els tràmits urbanístics pertinents) o que tinguin serveis urbanístics pendents de planificar, projectar i/o executar. En aquest sentit, que una urbanització…
Leer más

En exposició pública el Projecte de Reparcel·lació de Les Clotes, però INCOMPLERT

L'Ajuntament acaba de publicar l'enllaç d'on es pot descarregar el projecte de reparcel·lació de la Urbanització de Les Clotes. El projecte però, està incomplert, ja que dels 5 documents que composen el projecte, només han exposat els dos primers i, dels documents que manquen, són especialment importants els plànols per poder interpretar el contingut del projecte…
Leer más

La “Taxa Justa” d’escombraries

Abans de parlar de la "Taxa Justa" de residus, és necessari posar en context la situació actual de l'ús i funcionament del servei d'escombraries del nostre municipi. Respecte l'ús del servei: per motius que no han estat encara analitzats (però que tot just ara l'Ajuntament ho està començant a valorar), aproximadament un 35% dels ciutadans…
Leer más

Comentarios nuevos por Equip d'Independents per Sant Quirze Safaja (ISQS)

No hay comentarios de Equip d'Independents per Sant Quirze Safaja (ISQS) todavía.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button