L’Ajuntament fa un pas enrera amb la ZEPQA

Al ple de desembre de 2021, un dels punts a tractar i votar de l'ordre del dia, era el següent: "DEIXAR SENSE EFECTE LA DECLARACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA".

El cas és que l'Ajuntament, tal i com nosaltres, Independents per Sant Quirze Safaja (ISQS), ja havíem manifestat en un inici, va comunicar que els problemes de contaminació acústica existents en el poble, com ara els derivats de la casa de colònies, no quedaven solventats amb la declaració de la ZEPQA, pel fet de tractar-se d'activitats preexistents.

Mitjançant la ZEPQA tampoc s'interferia en la disminució de les emissions provinents de la C59, doncs no contemplava l'execució de les mesures correctores pertinents, tampoc incloïa mesures de control eficaces per al trànsit de vehicles motoritzats en el medi natural en general, però en canvi, si que, en un inici, limitava el soroll en les zones rurals del poble (ja de per si silencioses), que revertien en la limitació del desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, doncs acotava el llindar de soroll de la maquinària necessària per als treballs propis del sòl no urbanitzable.

Nosaltres ja vàrem manifestar aquestes mancances i perjudicis en els diferents plens en els que vàrem haver de tractar els tràmits d'aprovació de la ZEPQA. En aquest sentit, per si us ve de gust, us en passem el recordatori:

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button