L’estudi de telecomunicacions del poble, en marxa!

Fa més d'un any, conscients de les mancances de cobertura mòbil i de connexió a internet del poble, vam sol·licitar a l'Ajuntament la redacció d'un estudi de telecomunicacions per tal que:

1) Es detectessin les zones d'ombra de cobertura mòbil

2) S'identifiquessin els habitatges que tenien possibilitat de connexió a la fibra òptica que va instal·lar la Generalitat de Catalunya en diferents municipis del Moianès i Osona

3) S'identifiquessin també els habitatges que no tenen accés a aquesta fibra òptica (pel fet d'ubicar-se en sòl no urbanitzable o per tractar-se d'edificacions aïllades)

L'objectiu principal que vàrem plantejar per a aquest estudi era el de determinar les mancances i anomalies, per part de professionals experts en la matèria, per així poder dur a terme les accions escaients, ja sigui a càrrec de l'Ajuntament com aquelles altres que haurien de sol·licitar-se necessàriament a la Generalitat de Catalunya.

Aquesta petició es va finalment materialitzar quan l'Ajuntament ens va fer partícips de la proposició d'accions que es podrien dur a terme amb una certa quantitat de diners que havien restat accessibles al pressupost. Va ser llavors quan vàrem proposar de nou la necessitat de dur a terme aquest estudi de telecomunicacions.

Des del nostre punt de vista, els serveis en telecomunicacions que s'estiguin oferint en un municipi són, a data d'avui, de rellevància crucial, doncs incideixen directament en el desenvolupament de les activitats econòmiques del poble i en la qualitat de vida dels seus habitants.

Font imatge: Generalitat de Catalunya.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button