Eleccions 2023

https://independents-sqspm.org/2023/05/isqs-ens-tornem-a-presentar-amb-un-equpas/

Volem reviure el poble, reactivar-lo, ens agradaria posar-lo al dia i millorar-lo en totes les mancances actuals en serveis a les persones, en serveis urbanístics i en el funcionament general de l'ajuntament, per guanyar eficiència i efectivitat. Creiem que és possible, per això us proposem FER POBLE! entre tots i totes.

Des de ISQS hem fet una planificació amb actuacions concretes, segons àrees i, com són vàries, tot seguit us en fem un resum:

 • Cal convertir els edificis d’equipaments en espais públics de veritat, que puguin ser utilitzats per tots i totes nosaltres i que siguin centres de trobada i gaudi per a la ciutadania.
 • Volem crear una zona de “nucli” en el centre del poble, millorar i reactivar tot els espais verds i parcs, connectant-ho amb totes les àrees urbanes, dotant aquest nucli i les zones verdes municipals de serveis, d'infraestructures i d’activitats, en sinèrgia amb el comerç local i els restaurants del poble, per a l’ús i benefici de tots i totes nosaltres.
 • Cal solucionar els problemes urbanístics del poble, encara tenim serveis urbanístics en precari i/o deficients (telecomunicacions, sanejament de les aigües residuals, abastament d’aigua potable, enllumenat públic, etc.) i també tenim urbanitzacions aparentment consolidades però pendents de legalitzar. Dins l'equip de ISQS tenim tècnics en urbanisme i podem aportar solucions factibles.
 • Volem millorar les mancances que tenim en mobilitat sostenible i accessible, és a dir, volem facilitar l’ús de la bicicleta i el trànsit de vianants i volem també incidir en el transport públic, ara confús i infrautilitzat, quan cal que sigui eficient i clar, per a l’ús factible i atractiu de tothom, jovent, gent gran i població activa.
 • Hem d’assegurar l'accés a la sanitat pública sense dificultats. Què ha passat amb el consultori mèdic, obert per ISQS fa 4 legislatures, que està tancat des de la pandèmia? Ets un dels casos que no pot accedir als serveis públics mèdics amb facilitat, per impediments físics o logístics? Això ho hem de solucionar.
 • Hem d’assegurar les atencions i els serveis socials necessaris, per tenir un poble en el que prevaleixi la salut i el benestar de tothom.
 • Volem posar al servei de la ciutadania les activitats saludables i esportives, tenim vàries idees factibles per assolir aquest objectiu, de forma cohesionada i col·lectiva, entre totes i tots, amb les infraestructures que es requereixen per a aquesta finalitat.
 • Cap franja d’edat i cap col·lectiu ha de quedar enrere, gent gran, joves, infants, població activa, … serveis i activitats que cobreixin les voluntats i les peticions de tots i totes
 • Creiem en els governs municipals participatius, un ajuntament ha d’estar al servei de les persones i ha de ser sensible a les opinions i necessitats de tots i totes nosaltres.
 • Volem recolzar les associacions existents i incentivar-ne la creació de noves, voldríem que fossin partícips dels serveis i les activitats del poble.
 • Cal donar suport a la pagesia, a la propietat forestal i a les associacions i entitats que intervenen en el medi natural, per a la conservació i la potenciació dels boscos i els ecosistemes diversos, per a la seva protecció front riscos i espècies exòtiques, i per a la cura i defensa de les activitats rurals.
 • Hem de fomentar la millora de totes les àrees naturals que estan a l’abast de l’ajuntament, com ara les lleres del riu Tenes, els torrents i les zones verdes municipals naturalitzades, per a la satisfacció i el gaudi de tot el poble.
 • Hem d’assolir la transició energètica del poble, dels seus habitatges, equipaments i infraestructures. És possible fer-ho i sabem quines accions cal dur a terme per arribar a una sostenibilitat total.
 • ISQS ja hem fet, des del Consell Comarcal del Moianès, la promoció de comunitats energètiques. Sabem que són factibles, per això, voldríem fomentar-ne la creació a totes les àrees urbanes del poble, per subministrar-nos d’energia renovable amb els beneficis socials i ambientals i els estalvis econòmics que se’n deriven.
 • Seguim, legislatura rere legislatura, amb problemes de soroll no resolts, coneixem la problemàtica i sabem quines accions cal dur a terme per millorar la situació.
 • Ens agrada el porta a porta, creiem que cal mantenir-lo, però sabeu que des que es va implantar un 30% dels residus que abans es dipositaven als contenidors del poble, ara no sabem on s’estan llençant? Part de la ciutadania no pot fer-ne ús i llença les escombraries allà on pot. En aquest sentit, tenim propostes sobre la taula perquè el servei d’escombraries arribi a tothom. A més, creiem que es pot reduir la taxa que paguem, de les més cares de Catalunya.
 • Volem un poble segur, per als nostres habitatges i els espais i equipaments públics, hem de fer actuacions consensuades entre tots nosaltres, tenim propostes per millorar la seguretat ciutadana.
 • S’ha de recolzar el comerç local, els restaurants i les activitats econòmiques del poble, també volem promoure l’emprenedoria i les noves activitats, mitjançant el desenvolupament de polítiques específiques, d’infraestructures i d’equipaments. Dins l'equip de ISQS comptem amb professionals de promoció econòmica.
 • Volem tenir una relació directa i constructiva amb la comunitat escolar i amb la llar d’infants, per tal de dur a terme polítiques i serveis que ajudin a la conciliació familiar i a la millora continua de l’ensenyament. Intentarem aconseguir l’escola definitiva d’obra, amb la llar d’infants integrada.
 • Ens cal un ajuntament a prop de tothom, que respongui a les peticions ciutadanes i individuals, amb una gestió eficient, efectiva i ràpida, amb canals de comunicació directes amb el poble. Amb ISQS, el nostre ajuntament serà transparent i eficaç.

Per dur a terme tot això i més, comptem amb totes i tots vosaltres! FEM POBLE!!

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button