La nova ordenança de soroll ofereix més garanties

En el darrer Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja celebrat per via telemàtica en data 25 de maig, un dels aspectes que vàrem tractar va ser la modificació de l'ordenança de soroll. Aquesta ordenança regula la condicions acústiques en les noves edificacions i rehabilitacions, en les activitats econòmiques, en la via pública, en els vehicles a motor i, també, en el comportament ciutadà.

Vàrem detectar que l'ordenança només aplica a zones urbanes (no aplica en l'àmbit rural, encara que si que s'indiquen els llindars acústics establerts per la normativa autonòmica), fet que se'ns va confirmar quan ho vàrem preguntar al ple. Segons el nostre parer, ja està bé que el medi rural es deixi fora de l'ordenança, ja que no existeix sòl públic en els espais naturals de Sant Quirze Safaja (sent de propietat privada) i les activitats que es desenvolupen solen ser les pròpies i compatibles amb el medi rural.

Les contribucions de ISQS a la proposta de modificació de l'ordenança van anar en dos sentits:

1) Vàrem fer aportacions tècniques en allò relatiu a les normatives autonòmiques i estatals d'aplicació i els seus preceptes tècnics, millorant doncs la qualitat i l'aplicabilitat de l'ordenança.

2) Vàrem sol·licitar que, davant de queixes de ciutadans per molèsties de soroll, els mesuraments acústics, s'havien de fer quan es desenvolupaven les accions generadores de soroll, no abans ni després, i que l'ordenança així ho havia de reflectir.

En definitiva, creiem que en noves situacions de contaminació acústica causada per accions o activitats concretes, les aportacions que vàrem fer des de ISQS ajuden a oferir les garanties necessàries per determinar les causes del soroll i per quantificar l'incompliment, i així iniciar els processos pertinents i solucionar les molèsties als ciutadans afectats.

Font de la imatge: colchonvip.es

Colchonvip.es Contam Acústica

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button