El Pas de l’Equador

El mandat municipal ha superat la seva primera meitat. Comença el temps de descompte i és necessari reflexionar sobre el què ha succeït des del 16 de juny de 2007. Independents per SQS-PM ha meditat sobre el passat, el present i el futur del nostre poble i vol fer participar a tothom de les seves conclusions.  Aquest és el principal motiu d’aquest full doncs és un bon moment per fer balanç de la nostra actuació com a oposició i de la de CiU com a govern municipal.

Un govern de consens

Volem recordar a tothom que durant el mandat municipal 2003 - 2007 es va procurar donar servei al poble i fer les coses amb el màxim consens. Ho proba la posada en funcionament de la llar d’infants i de l’escola, la legalització de la urbanització de “Les Clotes” i la regularització dels afers comptables i econòmics de l’ajuntament auditant les comptes (per dues vegades) per posar les coses al seu lloc sense revisionismes ni revenges i sense pretendre obtenir cap altre rendiment polític que servir al poble.

Cal recordar que quan Independents per SQS-PM van guanyar les eleccions de 2003, la comptabilitat estava enrederida més d’un  any, no es va fer cap traspàs de gestió ni es va informar a l’alcaldessa entrant sobre els expedients en tràmit, el curs de les obres, l’estat de la comptabilitat ni l’arqueig de caixa. Un autèntic “ja te les apanyaràs” que no mereix més comentaris.

Govern de confrontació

L’actual equip de govern ha fet de la confrontació la seva única eina de gestió. Va començar al setembre del 2007 amb dues denuncies contra l’anterior alcaldessa presentades a la Sindicatura de Comptes per presumptes “responsabilitats comptables”. Confiem plenament en la llei i, per respecte a la institució, no farem cap més comentari ni manifestació al respecte fins que no recaigui resolució.

Ha continuat amb una persistent (i mancada de fonament) campanya de descrèdit personal de l’anterior alcaldessa en gairebé tots els Butlletins Municipals i, atès el tarannà dels seus protagonistes, es de preveure que continuïn amb tot tipus de desconsideracions i d’atacs per lamentable que això sigui.

El pecat

Es veu que l’anterior equip de govern i, en especial l’anterior alcaldessa, van cometre un greu pecat que s’ha de purgar: intervenir en els afers municipals que fins l’any 2003 eren monopoli de clans familiars, de tots coneguts, i de la seva camarilla sobrevinguda que s’havien perpetuat en la gestió municipal.

El càstig: destruir a Assumpta Camps

Es l’objetiu principal de la gestió municipal i per aconseguir-ho no s’estalvien mitjans, ni temps, ni diners. Es vol fer un escarment personal (que no és altra cosa que una venjança) i col·lectiu perquè a Sant Quirze mai més ningú s’atreveixi a presentar-se a unes eleccions i menys a governar en aquest poble que alguns clans familiars consideren com a propi i intransferible.

El preu: No construir Sant Quirze

L’esterilitat de la gestió de l’actual govern municipal és palesa. El projecte escolar elaborat i preparat per l’anterior consistori s’ha convertit en el nyap de l’escola allunyada del nucli del poble i dins de mòduls que l’any que ve ja seran insuficients.

S’ha tornat al descontrol dels comptes municipals i s’ha governat sense establir cap canal de diàleg amb l’oposició, votada per mig poble, i la societat civil ha deixat de participar en els temes municipals que l’afecten

L’única dèria municipal és fer un gran centre cívic que costarà més de 1.800.000 € (tres cents milions de pessetes) que no sabem com es pagarà i que es pot empassar la subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis) de cinc anys. S’ha de recordar que fins ara les úniques obres que s’han fet venen finançades per subvencions demanades per l’anterior equip municipal (Consultori Mèdic, Camí de les Torres, etc.) o bé pels 111.000 € del Fons Estatal d’Inversió Local establert pel govern central.

Manca de respecte al diner públic

La gestió econòmica municipal és insostenible. L’equip de govern s’ha fixat (amb els vots en contra dels Independents per SQS) un sou anyal de 49.000 € (26.000 per l’alcalde i 23.000 aproximadament per la resta dels membres de l’equip de govern) més els 57.000€ del sou de la secretària interventora, més els 55.000€ aproximadament del personal administratiu, segons el pressupost del 2009 aprovat el 10 de juliol de 2009 amb sis mesos i mig d’endarreriment. Aquests imports no contemplen la cotització a la Seguritat Social que fa que el conjunt pugi a un total anyal de mes de 334.000 €.

S’ha d’afegir la construcció del Centre Cívic amb bona part del seu cost sense finançament, el cost de tres auditories dels anys 2005, 2006 i 2007 que ara vol fer l’ajuntament encarregant-les a una empresa privada en lloc de fer-les a través de la Diputació de Barcelona que ho fa sense cost per l’ajuntament, la possiblement inútil despesa de la compra, requalificació i condicionament del terreny de l’escola, el cost que pugui resultar de la intervenció de la Inspecció de Treball respecte la cotització dels sous de l’alcalde i dels regidors, el cost dels plets provocats per la mala gestió de l’equip de govern, el contenciós-administratiu contra l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) per un expedient sancionador instruït contra l’ajuntament, etc.. Tot això configura un paisatge econòmic desolador i gens auster.

Conclusions

1. Tots els equips de govern cometen errors en la seva gestió. Independents per SQS-PM som conscients que també els hem comés però mai se’ns podrà atribuir que quests errors hagin repercutit en beneficis econòmics personals.

2. El bé del poble exigeix abandonar l’estratègia de la confrontació i posar-nos a treballar junts per millorar els serveis i trobar solucions als problemes del municipi. Independents per SQS - PM va oferir la seva col·laboració el 2.007 i la segueix oferint ara.

3. El beneficiari de l’entesa serà el poble, a qui hem de servir .

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button