El nou curs escolar

Aquest curs escolar confi rma la tendència ascendent en les matriculacions des del seu inici en l’anterior legislatura i demostra un any més la manca d’oferta escolar que tenia el nostre municipi. La llar i l’escola ja formen part important dels serveis públics que ofereix Sant Quirze als seus habitants. Malgrat tot, encara no s’han consolidats. Hi ha molt camí per recorre.

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de la nostra llar d’infants i escola mereix una destacada menció. És un reduït grup de persones que, malgrat disposar de pocs recursos està molt compromès amb el projecte educatiu de la ZER (Zona Escolarització Rural) contribuint, dia a dia i curs rere curs, a la seva consolidació.

Donada la encara reduïda població escolar, els pares, mares i tutors dels nens escolaritzats estan fent un esforç personal i econòmic al suportar al seu càrrec la gestió i les despeses del menjador, de les monitores i de les activats extraescolars. Amés, des d’aquest curs escolar, l’ajuntament s’ha desentès de la confecció i cobrament dels rebuts pel pagament de les quotes de l’AMPA, tasca de suport que duia a terme l’anterior consistori, i que ara també està a càrrec de l’AMPA.

El projecte escolar, és una necessitat social prioritària que requereix de l’ajuntament la seva implicació donant-li suport amb actuacions tangibles que vagin més enllà de la mera verbalització. S’ha de preveure en el pressupost municipal partides de suport al projecte escolar, com ja s’havia fet per l’anterior consistori anant més enllà de les obligacions mínimes a la que el municipi ve obligat a la fi de fer front a tots els  compromisos propis de l’activitat escolar, que sense defugir la pròpia responsabilitat dels pares, doni un respir a la ja de per sí castigada economia familiar.

El dia a dia del projecte escolar no es pot barrejar amb les teòriques grans inversions que ens expliquen. El nou consistori va decidir unilateralment (i sense cap explicació raonable) abandonar el projecte, ja aprovat pel Departament d’Educació de construir les noves instal•lacions escolars en el Parc de l’Aigua, terreny que ja era de propietat municipal, i el dia 8 de setembre de 2007 va comprar un terreny de la fi nca “El Cerdà” per més de 100.000 €.

El canvi ha representat un endarreriment irrecuperable pel desenvolupament del projecte escolar doncs la nova i definitiva escola, que tenia previst entrar en  funcionament el curs 2009/10, encara no està ni començada el que ha obligat a la instal•lació dels mòduls provisionals que tots podem veure al peu de la carretera  BV-1341.   En el seu dia, informarem al poble de quant ha costat aquest sobtat i injustificat canvi de projecte.

Independentment d’allò manifestat en el ple municipal del 18 de setembre de 2008, l’AMPA va mantenir amb l’equip de govern una reunió el dia 10 de novembre de 2008 per posar de relleu una sèrie d’incidències que afecta al normal desenvolupament de les activitats escolars:

• Un pati sense vegetació ni cap tipus d’ombra

• Un aparcament insufi cient i de terra

• Un accés perillós i de difícil visibilitat per accedir a la carretera

• Manca d’iluminació pública de la instal•lació i les seves rodalies

• Manca de senyalització de la carretera

Han transcorregut gairebé 5 mesos des de l’inici de les obres i 3 mesos des de l’inici del curs escolar. La senyalització vertical instal•lada fa poques setmanes és clarament insuficient. Manca la senyalització horitzontal que faci reduir de veritat la velocitat dels vehicles al pas per davant de l’escola i avisi d’una possible maniobra de gir per entrar a l’escola. Tampoc hi ha faroles que il•luminin la zona.

Ha passat gairebé un any i mig des d’aquell 7 d’agost del 2007 en que el nou estrenat equip de govern i en una reunió mantinguda amb l’AMPA informava de la seva intenció de posar en marxa un nou projecte per a l’Escola.

A la vista del temps transcorregut, és obligada una reflexió cap a la nostra població escolar que sense tenir-hi cap culpa, són els que verdaderament “pateixen” les conseqüències d’un procés que presumiblement es preveu llarg i costos.

Ferran Garcia Quintanilla

Regidor i ex-President de l’AMPA.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button