Medi Ambient i Habitatge qüestiona la ubicació de l’escola

La carretera i el riu redueixen la zona edifi cable de l’escola a 2.200 metres quadrats

El passat mes d’agost el grup Independents per Sant Quirze Safaja -Progrés Municipal va presentar un escrit d’al·legacions a la modificació puntual del planejament proposada per l’ajuntament que pretén ubicar l’escola en un extrem de la finca “El Cerdà”.   Segons  aquest escrit l’ajuntament ha comprat un terreny sense sol·licitar prèviament als organismes públics els informes necessaris per a la construcció d’un equipament educatiu. L’ajuntament ha adquirit una finca de prop de 31.000 metres quadrats que té una afectació de carreteres i, a més a més, és una zona inundable.  El projecte de CiU pretén fer creure que es poden edificar 4.179 metres quadrats, però les  afectacions de la finca reduiran a la meitat la seva edificabilitat.

El més inquietant és que el govern municipal preveu construir una rotonda de més de 32 metres de diàmetre només per accedir a l’escola. Una infraestructura viària que tant sols es pot entendre si la zona fos urbanitzada amb vivendes a mig termini i això ha creat  importants  recels.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button