Una escola cara, a la carretera i lluny del poble

Les al·legacions dels Independents per SQSPM reflecteixen la mateixa preocupació que l’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya on s’alerta que el projecte no respecta “la separació mínima de la línia d’edificació de 25 metres respecte de la línia de la carretera per la proximitat del riu”.

Zona inundable

Però el més greu i preocupant per els pares que portin els seus fills a  l’escola són els 2.000 metres quadrats de terreny que estan afectats per la Zona de Sistema Hídric amb risc d’inundacions periòdiques. Un informe mediambiental encarregat per l’Ajuntament assegura que “els sols predominants en aquests indret són sedimentaris tipus argilós”, una classe de terrenys que  encarirà la construcció de l’edifi ci escolar, segons els tècnics consultats per Independents per SQS-PM.
Així doncs, si l’ajuntament compleix la llei en matèria hídrica i de carreteres, es redueix de tal forma la superfície útil del terreny que el preu pagat esdevé ruïnós, alhora de veure’s obligats a aixecar una planta que no estava prevista en les seves promeses de fer una escola a peu pla .
A banda d’aquests inconvenients, la futura escola també esdevé incòmode per la comunitat escolar i per això l’informe del de la Generalitat demana unes altres alternatives per a la ubicació de l’escola proposada per l’ajuntament perquè aquesta “no es considera la més adequada per la desconnexió amb el nucli urbà”.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button