Tancament del pressupost 2017

Dilluns 23 de juliol el  BOP ha publicat que estan exposats a public  a la Secretaria de la Corporació els comptes generals  del 2017.

Hi ha 15 dies hàbils + 8 dies durant els quals, les persones interessades podran examinar els comptes i formular les reclamacions, objeccions i observacions que considerin.  El termini acaba el 24 d'agost.

Per facilitar el seu examen i aprofitant les noves tecnologies seria bo que l'ajuntament els poses a la web en lloc d'haver d'anar personalment a l'ajuntament.

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button