Ple extraordinari i urgent

L'ajuntament ens ha convocat en  sessió extraordinària i urgent al  Ple de la Corporació, per avui divendres 22 de desembre de 2017, a les a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. RATIFICAR LA URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT
  2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, DE LA PLANTILLA, I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018
  3. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA
  4. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE d’obra inclosa en el projecte de Millora del sanejament del Camí del Molí Vell i Passant de Caldes, FASE 1 actuació Molí Vell a SANT QUIRZE SAFAJA

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button