conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

El DOGC nº 7389 del 13-06-2017  Resolucio ENS/1339/2017 Ddel 2/6/2017 fa públic el conveni signat durant l'any 2017, entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

Font i més informacio: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7389/1617587.pdf

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button