Ple extraordinari i urgent

L'Alcaldessa convoca sessió extraordinària i urgent del Ple de la Corporació pel dilluns 29 de maig a les 18 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Ratificació de la urgència de la present convocatòria
  2. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del dia 5 de maig 2017
  3. Proposta de modificació de l'Ordenança Fiscal 25 de taxa prestació servei Escola Bressol
  4. Proposta de rectificació d'una errada material detectada en l'acord plenari del 5 de maig 2017, relatiu a l'aprovació de la certificació final del contracte d'obra de subministrament i instal·lació de materials de les instal·lacions d'enllumenat públic

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button