petit resum del Ple extraordinari de 5 de desembre

Han passat per aquest Ple els següents temes:

1.- Aprovació de vuit (8) actes de Plens anteriors de dates:

6 i 30 de maig, 

8 de juny,

1 de juliol,

2  i  30 de setembre,

28 d’octubre i

4 de noviembre.

2.- Reduccio de la jornada de dedicació d’alcaldia al 50% amb la corresponent reducció de sou brut que será de 18.000€ any

3.- Modificció del regim ordinari setmanal de les sessions de Junta de Govern per un regim quincenal.

4.- Aprovació dels pressupostos pel 2017

Tots els punts han estat aprtovats per unanimitat

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button