21.604,45 € per millora camins municipals per l’any 2018

La Diputacio de Barcelona en la darrera Junta de Govern també va aprovar el dictamen de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics corresponents al Programa complementari de millora de camins municipals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Per Sant Quirze Safaja han concedit 21.604,45 € per l'any 2018 (millora camins per evacuacio incendis)

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button