Preacords i suport puntual de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona aprova  els següents preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja per:

 

Any 2016

Canvi ubicació Hangar equipament per un import de 10.550 €

 

Any 2017

Revisió dels projectes parcel·les no edificades i zones verdes per un import de 6.928,70 €

Millora del sanejament del carrer del Molí Vell per un import de 136.500 €

 

Any 2018

Millora sanejament zona Pla del Badó per un import de 143.250 €

 

Any 2019

Eliminació de la compra en alta d'aigua a Sant Feliu de Codines per un import de 23.000 €

 

Aprovar el següent suport puntual consistent en un ajut econòmic, en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019, corresponent a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, actuació:
-Obertura franja perimetral nucli urbà Sant Quirze de Safaja 17.770,74 €

 

 

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button