Ple 8/1/2016

L'Alcaldessa ha convocat sessió ORDINARIA del Ple de la Corporació pel proper divendres dia 8 de gener a les 19 hores amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Acord aprovació actes Plens 6/11/2015,  23/11/2015  i  22/12/2015

2.- Donar compte dels Decrets d'alcaldia num. 84 al 97 del 2015

3.- Acord d'atribucions de dedicacions parcials, fixació d'assistències i dietes.

4.- Informe de comissions i regidories

5.- Precs i preguntes

 

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button