La Diputació de Barcelona posa en marxa el seu Portal de la Transparència

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa  avui el nou Portal de la transparència, amb la clara voluntat de rendir comptes de la seva actuació als ciutadans i als ens locals de la demarcació.   

transparencia.diba.cat ofereix informació sobre la corporació i la seva organització; així com també detalla quina és la tasca que es duu a terme i com es realitza, des dels àmbits de la planificació, l'actuació, la qualitat i l'avaluació.

El nou portal també permet saber com es gestionen els recursos econòmics i el patrimoni que disposa; a més de poder conèixer les normes de funcionament i els acords que prenen els òrgans de govern de la corporació.

La Diputació de Barcelona promou la publicitat activa de la tasca que realitza, a través de la publicació periòdica i actualitzada de tota aquella informació rellevant, amb continguts clars i fàcilment accessibles.

Font: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelona-posa-en-marxa-el-seu-portal-de-la-transparencia?

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button