millorar la fertilització agraria

Per la per a la millora de la fertilització agrària, adjuntem  Full informatiu sobre fertilització de cultius extensius elaborat en el marc del Pla per la millora de la fertilització agrària al Vallès, en el qual trobareu informació referent a les estratègies de fertilització en cereals d’hivern i sobre fertilització de la colza abans de sembrar.

 Full informatiu Fertilització-VL_Setembre 2015

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button