Ple 30 juliol 2015

L'ajuntament ha convocat Ple Ordinari pel proper dia 30 de juliol 2015 a les 19 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1 Aprovació acta sessió anterior

2 Donar compte de Decrets Alcaldia

3 Donar compte de Decret  aprovació definitiva liquidació pressupost 2014

4 Donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre 2015

5 Donar compte de l'informe sobre període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre 2015

6 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost a 30/6/2015

7 Ratificar l'acord de Junta de Govern de 2/2/2015

8 Acord de modificació d'estatuts del Consorci del Riu Besos

9 Acord de modificació d'estatuts del Consorci de Residus del Vallès Oriental

10 Ratificació de l'acord d'aprovació de bases per a procés selectiu per promoció interna.

11 Acord de modificació de les bases d'execució del pressupost en relació a la factura electrònica

12 Acord d'instrucció d'expedient per a la redacció i aprovació del Reglament Orgànic Municipal i creació de comissió especial

13 Acord d'instrucció d'expedient per a la implantació de mesures de transparència, accés i reutilització de la informació

14 Aprovació del calendari de festes locals 2016

15 Aprovació de les xifres oficials de població

16 Informes de comissions i regidories

17 Precs i Preguntes

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button