Subvencions per Sant Quirze

Desenvolupament de Polítiques Educatives     2.449,00 €

Activitats esportives per a petits municipis   3.109,00 €

Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequació acústica de locals   1.000,00 €

Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i ens supramunicipals de menys de 20.000 habitants   1.000,00 €

Activitats de sensibilització i educació ambiental   1.300,00 €

Suport al Servei de Menjador de les Escoles Bressol Municipals   2.217,00 €

Sanitat ambiental   2.000,00 €

Finançament de l'Àmbit de Benestar Social   2.197,26 €

Animals de companyia (gossos i gats)  1.000,00 €

Promoció de la salut    1.450,00 €

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors   7.500,00 €

Millora del material esportiu inventariable   3.300,00 €

Adequació i activació d'espais buits per a usos temporals   7.000,00 €

Actuacions per a la gestió integral del teixit comercial urbà  1.500,00 €

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button