10.990 €

Fruit de les negociacions del Grup Socialista amb el Govern de la Diputació de Barcelona, s’ha aprovat el Programa complementari de garantia de la cohesió social.

 La finalitat d’aquest programa és:

  • contribuir a garantir la cohesió social,
  • la prestació adequada dels serveis socials,
  • la promoció de la reinserció social de les persones i
  • donar resposta a les situacions de risc d’exclusió social, en molts casos agreujades a conseqüència de la conjuntura econòmica actual.

En el cas dels municipis, els criteris de repartiment s’estableixen segons un import fix per trams de població i un de variable en funció dels habitants.

Al  nostre  municipi li pertoca 10.990,29 €

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button