Al·legacions al Pressupost 2015

Els Independents per SQS-PM han presentat sis al·legacions als pressupostos pel 2015, que s'aniran  publicant  punt per punt:

1.-  AL·LEGACIÓ  PRIMERA: Pressupost confeccionat sense participacio ciutadana

2.- AL·LEGACIÓ  SEGONA: Plantilla personal Llar Infants

3.- AL·LEGACIÓ  TERCERA: Despeses que no es redueixen

4.- AL·LEGACIÓ  QUARTA: Pressupost enganyós en Educació

5.- AL·LEGACIÓ  CINQUENA: Endeutament per import de 315.100 €

6.- AL·LEGACIÓ  SISENA: Percepcions de l'equip de govern

 

Primera al·legació:  Pressupost confeccionat sense participació  ciutadana

Els pressupostos com expressió gràfica i numèrica de la voluntat de l’equip de govern van més enllà d’una simple previsió d’ingressos i despeses.

Reflecteixen prioritats i destins que condicionen la política de l’any constituint la norma anual més important dels ajuntaments que són l’administració pública més propera als ciutadans i, per això el pressupost és una eina de gestió que s’ha de debatre.

Per aquest motiu, és imprescindible que, en un poble petit com el nostre, la confecció dels pressupostos no sigui una decisió personalista de l’equip de govern sinó que els ciutadans i tots els seus representants puguin participar aportant idees i prioritats.

Els Independents per SQS-PM hem demanat reiteradament, sense obtenir resposta, un debat previ a la confecció dels pressupostos amb participació ciutadana.

Lamentablement, durant els vuit anys de govern de CIU no ha estat possible mantenir ni una simple reunió informativa.

La manca de participació i de cortesia institucional amb els ciutadans i els seus representants és palesa i vulnera els principis de participació democràtica i de respecte a les minories que haurien de presidir l’actuació de l’equip de govern.

No només manca informació i debat sinó que el temps amb el que compta l’oposició municipal és insuficient per procedir a un estudi a fons dels pressupostos elaborats per l’equip de govern, prèvia obtenció de les dades necessàries.

Com exemple: en data 21/01/2015 ISQS-PM va demanar dades sobre el deute de 315.000 € que consta en el pressupost per 2015 i encara, al dia d’avui (últim per a la presentació de les al·legacions) no s’ha obtingut cap resposta. Una mostra més de “l’ajuntament secret” que venim patint des de juny de l’any 2007.

Resulta evident que la manca d’informació i la impossibilitat temporal de procedir a un estudi a fons d’uns pressupostos que tindran vigència més enllà d’aquest mandat municipal limita la capacitat de resposta de l’oposició i pot condicionar la qualitat de les seves al·legacions propiciant errors.

Tot el que a partir d'avui s'anirà exposant  està condicionat a rebre la pertinent informació documental i al debat en comissió informativa que es sol·licita i que ha de tenir lloc abans de la celebració del ple que aprovi definitivament el pressupostos.

Per llegir el document complert clicar: Al·legacio pressupost 2015

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button