Famílies i escola

Agrupats temàticament els capítols de "Famílies i escola" al web d'Educació

El programa sobre educació 'Famílies i escola' ja ha finalitzat la cinquena temporada i tornarà al setembre amb nous capítols.

Al web d'Educació s'han classificat temàticament els 65 capítols emesos fins ara.

L'objectiu és facilitar-ne la recerca i fer del programa una eina útil en el treball que els ajuntaments porten a terme amb les famílies en l'acompanyament a l'escolaritat.

La finalitat de la sèrie és aportar recursos al conjunt de la comunitat educativa, en especial a pares i mares, que poden ser útils per a l'educació dels infants i joves, i remarcar la importància de la funció educativa de les famílies. També s'anima als ens locals  a donar resposta a les necessitats de suport educatiu que tenen les famílies.

El programa s'emet a una trentena de televisions i emissores locals catalanes i està conduït per Joan Carles Folia, mestre i especialista en Comunicació. La versió televisiva té una duració de 25 minuts, i la radiofònica de 55. En cada capítol es tracta un tema a partir del testimoni de diverses famílies i l'anàlisi d'un expert. Les principals conclusions es recullen en un llistat al final del programa a mode de resum.

A més, el blog del programa permet al públic interaccionar, deixant comentaris i preguntes que hi aporten valor afegit.

La temàtica dels capítols de 'Famílies i escola' abasta àmbits tan diversos i interrelacionats com l'educació emocional, l'orientació acadèmica i professional, la relació entre famílies i escola o l'educació del lleure.

Al web d'Educació s'han agrupat els 65 capítols en 11 àmbits i s'ofereix la possibilitat de fer-ne una recerca alfabètica pel títol.

Els tècnics locals també trobaran al web d'Educació un guió amb unes pautes per facilitar l'ús del programa en el treball de suport a la funció educativa de les famílies que desenvolupen als municipis.

‘Famílies i Escola' és una producció fruit de la col·laboració entre l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya (FAPAES) i La Xarxade Comunicació Local, realitzada per Canal Terrassa.

Aquesta iniciativa forma part del projecte de Suport a la funció educativa de les famílies que porta a terme Educació de la Diputació de Barcelona.

Font i més informació: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1609/59464

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button