Construcció Passeig del Tenes

Qui vulgui examinar i/o formular al·legacions al projecte per a l'execució de l'obra  "CONSTRUCCIÓ DEL PASSEIG DEL TENES" , podrà fer-ho en el termini de trenta dies hàbil a comptar des del dia 19 d'abril del 2013, data en que s'ha publicat en el BOPB.

Font: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022013009020

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button