Suport a la tasca educativa de les famílies

La Diputació de Barcelona ofereix en el seu Catàleg de Serveis 2013 un seguit d'activitats de suport a la funció educativa de les famílies. Són activitats que, a petició dels ajuntaments, promouen el treball conjunt amb les AMPA i centres educatius per desenvolupar propostes informatives, formatives i d'orientació-acompanyament a les famílies, que complementen el treball municipal.


Activitat 'Experimentem en família'.
Foto: Educació / Diputació de Barcelona

Enguany, els ajuntaments en poden sol·licitar dues entre un ventall de 16 seleccionades per la Gerència de Serveis d'Educació. Es tracta d'un recurs material inclòs a l'oferta de l'Àrea d'Atenció a les Persones del Catàleg de Serveis 2013.

Les activitats, contractades per la Diputació de Barcelona, no representen cap cost per als ajuntaments que les hagin sol·licitat, però sí que s'hauran de comprometre a l'organització al seu municipi, a difondre-les adequadament i a promoure la participació dels col·lectius més directament interessats.

A la convocatòria de l'any passat, es van aprovar 146 activitats per a 97 municipis. Enguany, donat que hi ha més activitats (16) i es disposa de més pressupost, es preveu augmentar aquestes xifres. Com es tracta d'un nombre limitat de sessions per a cada activitat, no es pot garantir que es puguin atorgar als ajuntaments sol·licitants les dues que hagin sol·licitat. En aquest sentit, es recomana fer les peticions sense esperar a la finalització del termini (25 d'abril). Es pot trobar informació detallada al web d'Educació i al Catàleg de Serveis 2013.

Font: http://www.diba.cat

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button