VI Jornada tècnica de seguretat viària

Èxit de participació en la VI Jornada tècnica de seguretat viària.

El passat dimarts 27 de novembre els Independents per Sant Quirze-Progrés Municipal (ISQS-PM)  varem participar en la  VI Jornada tècnica de seguretat viària, un esdeveniment que la Diputació de Barcelona organitza des de l’any 2005 i que any rera any s’ha anat consolidant fins a esdevenir punt de referència per als responsables municipals de la seguretat viària local.

En aquesta ocasió la jornada es va organitzar conjuntament amb el Servei Català de Trànsit i va comptar amb la presència de més de 250 persones, la majoria representants de l’administració local.

Jornada de seguretat viària 2012

En la jornada es van tractar:

Balanç dels Plans locals de seguretat viària

La implantació del PLSV a Terrassa i Olot

Necessitat d’investigar sobre la mobilitat a peu

Adaptar la normativa actual als nou discurs de la mobilitat

Actuacions de baix cost per a millorar la seguretat viària

La seguretat viària als camins locals

Del tema  "Necessitat d’investigar sobre la mobilitat a peu"  el  Sr. Ole Thorson, que va presentar una investigació que ha dut a terme l’International Transport Forum, un organisme que pertany a la OCDE. Un dels aspectes que va destacar el ponent és que la mobilitat a peu, fa relativament poc temps que es comença a tractar com  un mitjà de transport més i que ara mateix encara hi ha una gran necessitat d’investigació sobre la mobilitat a peu i també una gran necessitat d’incidència en les polítiques d’infraestructures del transport, que segueixen més centrades en els mitjans de transport més durs (transport públic i automòbil). Aquesta necessitat encara es fa més evident si pensem que més del 50% dels viatges que es realitzen dins de la ciutat es fan a peu.

El Sr. Thorson va encoratjar els municipis presenta a la jornada a treballar més intensament en la planificació de la mobilitat i la seguretat viària des del punt de vista dels vianants i en aquest sentit va suggerir que una bona manera fer palès aquests compromís per a la mobilitat a peu és la signatura de la Carta Internacional del Caminiar

La última part de la  jornada es va dedicar a  "  La seguretat viària als camins locals" , unes infraestructures de transport que molt sovint no s’han tingut massa en consideració a l’hora d’analitzar les xarxes de transport, però que suposen un important repte per als municipis, tant pel seu volum (es calcula que hi ha uns 3.000 quilòmetres de camins principals a la província de Barcelona), com per la indefinició del marc jurídic i competencial en la gestió dels camins.  La ponència va anar a càrrec del Sr. Valentí Aceña, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació d’Actuacions en Infraestructures de la Diputació de Barcelona.

Precisament pel fet que es comentava que els camins no s’han estudiat massa en comparació amb les carreteres, existeix una gran necessitat d’informació per a poder fer un bon anàlisi sobre la situació dels camins locals. Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona s’han impulsat els plans de camins a escala comarcal, dels quals ja se n’han realitzat a 8 comarques de la província de Barcelona.

El principal objectiu d’aquests plans és detectar aquells camins que tenen un interès territorial especial per a la mobilitat.

Un cop definida la xarxa bàsica de camins locals el següent pas és incorporar-los a un Catàleg de camins on queden delimitats aquells camins que passen a ser de competència municipal.

Evidentment, el fet que els municipis tinguin competències sobre la gestió dels camins locals també els impliquen unes responsabilitats que l’Ajuntament ha d’assumir.

Per tal de poder-ho fer amb garanties també és necessari un marc jurídic adequat. Tot i que actualment ja existeix la Llei d’accés al medi natural que regula l’ús dels camins, és cert que aquesta legislació molt sovient es queda curta per a donar resposta a totes les necessitats de gestió. Per això l’aprovació d’una ordenança sobre ús i defensa dels camins municipals és una eina que dona la cobertura jurídica al municipi en el moment de dur a terme determinades actuacions sobre els camins locals.

La Diputació de Barcelona treballa, des de l’any 2007, en tot aquest procés per ta de normalitzar i aclarir la situació de planificació i gestió dels camins locals i ajudar als ajuntaments a fer front al repte que suposa la gestió dels camins locals.

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button