Pla Unic Obres i Serveis 2013-2016

La finalitat del Pla Unic d'Obres i Serveis  de Catalunya (PUOSC)  d’aquest període (2013-2016)  és assolir que els ens locals de Catalunya puguin realitzar obres i serveis de competència municipal, així com ajudar perquè puguin fer front a despeses de reparació, manteniment  i  conservació,  i han de poder ser destinades a la utilitat pública.

Per la població que tenim a Sant Quirze  (menys de 1.000 habitants)  el percentatge de la subvenció  és del 95%.

Tota la informació la trobareu en el DOGC  nº 6263 del 28-11-2012 on es publiquen les bases reguladores i d’execució d'aquest  PUOSC.

La data limit de presentació de la sol·licitud és el 23-01-2013.

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button