Ensenyament dissenya unes orientacions per al currículum del cicle d’infantil 0-3 anys

  • Les orientacions proposen una forma de treballar concreta per una etapa on es desenvolupa la intel·ligència, el llenguatge i la socialització dels infants
  •  Es desenvolupen aspectes com el paper de les famílies, l’alimentació, l’organització de l’espai classe, la descoberta de l’entorn i la importància de les activitats quotidianes
  •  Alba Espot, directora general d’Educació Infantil i Primària: “s’està fent una feina de gran qualitat. Les orientacions sumen per crear un treball coordinat entre tots i un model de bressols i llars que es fonamenta en l’experiència pedagògica del nostre país”
El Departament d'Ensenyament ha presentat aquest matí davant un centenar de professional de les llars, universitats, sindicats i responsables del Departament d'Ensenyament el currículum i orientacions del primer cicle d’educació infantil. Unes orientacions que són la concreció per als centres, famílies i professionals del Decret de 0-3 anys, aprovat el 3 d’agost de 2010.

El currículum té com a finalitat donar uns objectius específics i una forma de treballar concerta per aquesta etapa educativa, no obligatòria però important per al futur desenvolupament dels infants. Cal destacar la importància de l’etapa de 0-3 anys per al desenvolupament de la intel·ligència, el llenguatge, la personalitat i les relacions socials en els nens i nenes.
La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge.
És per això que les orientacions aborden diferents aspectes com ara:
-          Les funcions d’una llar d’infants
-          La llar d’infants: xarxa de relacions
-          Comunicació i informació entre la llar i la família
-          Les persones educadores
-          L’observació i la documentació pedagògica
-          L’organització de la llar d’infants
-          L’activitat de l’infant
-          Espais i materials
 Font:  http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=173886&idioma=0&departament=4&canal=5

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button