Ple del 14-12-2012 traslladat al 30-11-2012

El Ple del proper dia 14 de desembre 2012  s' ha  traslladat al dia  30 de novembre 2012  atès  que l'alcaldia  té previst gaudir d'un període de descans durant el mes de desembre.

L'ordre del dia doncs del proper Ple és el següent:

1.- Acord d'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió de 26 d'octubre de 2012.

2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia num. 57 al 78 del 2012

3.- Acord de ratificació de la modificacio dels estatuts del Consorci per a la Defensa del Riu Besos.

4.- Acord de modificacio dels estatuts del Consorci per a la Promicio dels Municipis del Moianès.

5.- Moció presentada per CiU de suport a la iniciativa legislativa popularr per a la regulacio de la dacio en pagament i paralització de desnonaments.

6.- Informes de comissions i regidories:

Informació sobre l'expedient  de recurs de reposició contra la Resolucio d'Alcaldia 37/2012 de deníncia urbanistica.

7.- Precs i Preguntes

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button