Compte General 2011

El 26 de setembre s'ha fet públic en el BOP que l'expedient i l'informe del Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'any 2011, està exposat a públic a la Secretaria de la Corporació per un termini de 15 dies hàbils.

Durant aquest termini i 8 dies més, les persones interessades podran examinar i formular les objeccions i/o observacions que considerin oportunes. 

BOP 26 09 2012

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button