Ajuts de menjador 2012/2013 del Consell Comarcal V.O.

Bases i convocatòria ajuts de menjador 2012/2013

La Comissió de Govern, en sessió de 18 d'abril de 2012, ha aprovat les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal, els seus annexos i la convocatòria corresponent per al curs escolar 2012/2013.

Bases i convocatòria 2012-2013 amb la modificació acordada en sessió de Comissió de Govern de 13 de juny de 2012.

Annex 1. Model Informe 4.2

Annex 2. Model de sol.licitud curs 2012-2013.

Annex 3. Model de requeriment de documentació

Annex 4. Model fora de termini nova incorporació a la comarca

Annex 5. Model fora de termini nova incorporació situació familiar que hagi variat substancialment

Annex 6. Model de trasllat de domicili

Annex 7. Model de Renúncia

Annex 8. Model de Revocació

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button