més de 30 actes de juntes de govern pendents de rebre

Carta entrada a l'ajuntament el  22 d'agost .

Des del primer dia del seu mandat municipal (any 2007) hem tingut problemes per a l’obtenció de les actes de les Juntes de Govern i, en general, per l’accés a la informació sol·licitada que en ocasions has estat negada, o se’ns ha donat incomplerta o amb una dilació injustificable desprès de múltiples reiteracions de la petició. 

Aquesta ha estat la tònica de l’anterior mandat i pel que es veu serà també d’aquest. 

Amb excuses fútils com “manca de personal”  “ara no tenim secretaria”, “la persona encarregada esta absent”, etc. s’ha anat passant el que ha obligat a la interposició de plets del tot inútils si haguessin volgut complir la llei que, a més, és molt clara. 

L’actual secretaria ja fa molt de temps que treballa a l’ajuntament però tot segueix igual, o sigui, sense entregar les actes als regidors de l’oposició. 

Vostè diu que és un tema de la secretaria interventora, la secretaria interventora diu que segueix instruccions de l’alcalde i així tots dos incompleixen la llei doncs si les actes estan redactades vostè les està retenint il·legalment, i si no estan redactades és una greu negligència de la secretària interventora a la que vostè  ha de posar-hi fi. 

Malgrat les moltes reclamacions, no s’ha obtingut, fins ara cap resultat satisfactori. 

A partir del dia 1 de juny 2011, sense cap avís, canvien el sistema d’enviament d’actes i ho fan a través del sistema “e-Notum” de forma que rebem un avís al telèfon mòbil on ens avisen de que tenim una notificació electrònica pendent d’obrir al nostre e-mail (CGO24/01/2011). 

Rebuda aquesta notificació des de l’e-mail de la secretaria interventora, intentem obrir el document i no podem.  Li enviem un e-mail responent i deixant constància de que no podem obrir el document que ens envien, i demanant que ens ho tornin a enviar en la forma acostumada. La secretaria interventora ens va comentar que estaven fent proves i que semblava que alguna cosa fallava. 

El dia 6 de juny  enviem un nou e-mail a la secretaria Interventora que es respost el dia 7 de juny comunicant que ...estem fent la consulta tècnica a e-notum, però sembla que el problema el teniu amb les signatures doncs no us les reconeix. Tant aviat com tingui una explicació us ho faig saber.” 

Amb tot això hem pogut comprovar que l’ultima acta exposada en el tauló d’anuncis és del 7 de març passat i que en la web de l’ajuntament, l’ultima acta de junta de Govern que hi ha penjada és de data 10 de gener 2011. No obstant fem constar que aquestes exposicions en el tauló d’anuncis no substitueixen l’obligació de donar trasllat al regidors de les actes de les juntes de govern dins del termini legal. A més, és evident que tant la web com el tauló d’anuncis estan clarament desactualitzats. Una mostra més de l’ajuntament secret. 

En l’últim Ple del mes de juliol es va deixar constància de les actes que teníem pendents de rebre  amb el següent text: 

“... Volem fer constar que encara hi ha pendent de rebre les actes de juntes de Govern des del 19 de gener fins ara  (més de 20 actes) i que el fet de que informàticament no ho tinguin encara resolt no és excusa per no enviar-les per Internet amb el format PDF i signatura electrònica com ho fan amb la convocatòria del Ple,  o bé per correu o simplement una trucada de telèfon per dir-nos que les podem passar a recollir per les oficines en format paper.

Volem deixar constància també de que encara hi ha pendent de rebre les actes de juntes de govern dels mesos de: 

 març, abril i maig del 2008,

 06.10.2007 falta la redacció del punt nº 5

 i 02.02.08 falta la redacció del punt nº 4,

 tot això reclamat en diverses ocasions i mai entregat.”

 Sol·licitem i reiterem que sense més excuses, en el termini legal se’ns entreguin les actes que hi ha pendents de rebre des del 19 de gener 2011 fins ara, així com les del mes de març, abril i maig del 2008, i amés es doni el redactat complert de les actes de dates 06.10.2007 i 02.02.2008. De no rebre aquesta documentació immediatament, procedirem en legal forma.

0 Respuestas

  1. [...] L’Ajuntament ha entregat a l’oposició vint-i-una  (21) actes de juntes de govern  de cop. Ens responen així a la protesta que varem fer, i que us vam explicar al web a l’agost. [...]

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button