Menys participació ciutadana

En l'últim ple ordinari del 4 de juliol es va acordar fer només que quatre plens ordinaris a l’any (el mínim legal). La realitat demostra que són insuficients.  Durant els últims quatre anys s’ha celebrat un total de 34 plens entre ordinaris i extraordinaris.

Presumiblement, aquesta restricció dels plens ordinaris és deu a que són els únics on hi ha torn de “precs i preguntes” amb intervenció tant dels regidors de l’oposició com del públic assistent. En canvi, en els plens extraordinaris no és possible tractar cap tema que no estigui en l’ordre del dia decidit per l’alcalde. Com es pot veure, la tàctica de l’equip de govern és contrària a la participació ciutadana.

Cal recordar que els plens municipals són públics i són una ocasió per veure, en viu i en directe,  l’actuació dels diferents regidors i participar en la política municipal.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button