Vine al proper ple

Ple extraordinari d'Organització dia 4/7/11 a les 19h.

ORDRE DEL DIA:

1.- Acord d’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 11 de juny de 2011.

2.- Determinació del règim de sessions del Ple.

3.- Acord de creació de la Junta de Govern Local i determinació del seu règim de competències.

4.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de delegació de competències ( cartipàs)

5.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde i Dipositari de Fons.

6.- Designació de representants de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en altres òrgans col·legiats supramunicipals.

7.- Designació de membres que formaran part de la Comissió Especial de Comptes.

8.- Acord de creació de grups municipals.

9.- Acord d’aprovació del règim d’indemnitzacions atribuïble als membres de la Corporació.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button