Ple Extraordinari i Urgent

Dilluns 18 d'octubre 2010 a les 9.30 h. hi haurà Ple Extraordinari i Urgent.

L'ordre del dia és:

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2.- Acord d'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

3.- Ratificació de les modificacions imposades per l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona amb data 23 de juny de 2010 del Text Refós de la modificació puntual del pla general d'ordenació urbana d'aquest municipi que té per objecte la requalificació de terrenys destinats a equipament educatiu a la finca El Cerdà.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button