Centre Cívic: una greu irresponsabilitat

A primers de setembre es varen començar les obres del centre cívic envaint l’espai que es va acordar cedir al Departament d’Educació i que el Departament va acceptar. En conseqüència no existeix cap terreny de recanvi en el cas de que l’escola no es pugui edificar en el terreny adquirit a El Cerdà i on ja s’han invertit molts diners. Amb aquesta actuació, l’equip de govern pot haver incorregut en una greu responsabilitat atesa la més que probable manca de idoneïtat del terreny comprat i la imprudència d’haver inutilitzat l’únic terreny on actualment és possible construir la nova escola.

Fins ara s’estan portant a terme per l’empresa TERROCA TREBALLS, S.L. les feines de preparació del terreny, rebaix de roca i cimentació.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button