Al·legacions al pressupost del 2010

S’han presentat  al·legacions per tres conceptes importants:

1.- retard inexcusable de més de vuit mesos en la tramitació dels pressupostos que s’haguessin hagut d’aprovar el 31-12-2009.

2.- manca de participació. No s’ha convocat cap reunió informativa amb els veïns i l’oposició. Com en anys anterior, seran uns pressupostos imposats. 

3.- pressupost sense austeritat. Malgrat el retard amb el que s’han redactat, el projecte de pressupostos no s’adapta a l’actual situació econòmica.

 Per això, els Independents SQS-PM demanen que dintre del període legal per l’aprovació definitiva s’obri un diàleg que permeti formular un pressupost realista i que es doni prioritat a allò que més directament beneficiarà al ciutadà en aquests moments de crisi, deixant a banda despeses innecessàries, ornamentals o que es poden ajornar a l’espera de millors temps. 

La reclamació a l’Ajuntament per part de l’estat de més de 15.000 € és un toc d’atenció que s’ha de tenir en compte ja que les circumstàncies del 2009 i 2010 no han millorat, abans el contrari.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button