La feina feta

Independents per Sant Quirze  Safaja -PM vàrem governar del 2003 al 2007.   El resultat de  la nostra gestió és el següent.

Gestió econòmica

A la presa de possessió al 2003 la comptabilitat de l’ajuntament estava endarrerida més d’un any.

Hi havia factures pendents de pagar per valor de 130.000 euros aprox. També es devien  més de 42.000 euros del cànon de l’aigua a l’Agencia Catalana de l’Aigua que des de l’any 2000 l’ajuntament havia cobrat del consumidor però no havia ingressat a l’ACA.   El mateix s’havia fet amb l’impost d’ IRPF a professionals independents, que es feia la retenció i no s' ingressava a Hisenda.

Independents per SQS-PM van regularitzar aquesta situació.   A més van realitzar una auditoria comptable el 2003 i en van sol.licitar una altra per a l’any 2006.

Durant els 4 anys de mandat municipal es va sanejar la comptabilitat pagant els deutes i es van aconseguir incrementar en un 80% les subvencions sol·licitades i concedides. Durant el nostre mandat Sant Quirze  Safaja va poder gestionar i invertir en el poble 615.000 euros en subvencions.

Infraestructures

 1. Creació d’una Llar d’Infants acollint nadons de 4 mesos
 2. Reobrir l’escola que feia  10 anys que estava tancada
 3. Pista poliesportiva municipal al Solà del Boix. Davant del Club El Roure
 4. Iniciar la legalització de la  Torre Tràdia i facilitar la instal.lació de Vodafone i Amena
 5. Aconseguim que es respectin els límits de les zones habitades prop de la MAT
 6. Eix Peatonal (iniciat per l'anterior consistori)

Urbanisme

1. Modificació Puntul de Les Clotes per aconseguir que no es passo de 60 habitatges i 20 apartaments, i que es cedeixi a l'ajuntament una parcel·la d'aprofitament mig més 20.000 m2 que es destinaran a zona verda

Projectes

 1. Projecte i execució d’obra de la canalització d’aigües pluvials a Les Clotes
 2. Projecte per a la subsanació d’execució defectuosa d’obres a Les Clotes
 3. Projecte per reg i sanejament de vials amb aigua terciària  des del Golf Sant Feliu fins a Les Clotes i canalització d’aigua de boca des del Golf Sant Feliu al dipòsit de  Pinars del Badó.
 4. Projecte “Actuacions urgents per a la millora de l’abastament en alta i per a l’aprofitament de nous cabals”
 5. Projecte d’urbanització de Solà del Boix III
 6. Projecte Centre Civic i Centre mèdic
 7. A.T.LL. avantprojecte/estudi de viabilitat
 8. Eix Peatonal. Reforma del projecte inicial. Executar les obres.
 9. Projecte de recreixement de la presa de l’embassament del Parc de l’Aigua.
 10. Xarxa de clavegueram (parc de l’Aigua a carrer Dr. Vallver)
 11. Arranjaments de camins de muntanya, camains de l'ADF,  carreteres i zones verdes  (camí de la Mare de Déu de les Victòries,  camí que connecta Paratge del Badó amb Camí de Can Guitert,  camí  que va del Paratge del Badó a  Les Ferreries,  camí de Torruella a Solà del Boix III,  camí d’entrada al Pla del Badó,  camí que va del Km. 7 de la carretera de Centelles fins a Sant Miquel del Fai amb neteja de cunetes i desaigüe, camí que va de Pinars a Les Clotes,  protecció perimetral al Pantà del Parc de l’Aigua com a mesura de seguretat pels infants que juguen al parc i evitar el risc de caiguda a l’aigua.  Senyalitzacions de transit i de direcció

Serveis

1.  Busties concentrades a les urbanitzacions

2. Acondicionament cementiri

3. Acondicionament local servei correus

4. Arranjament de basses i dipòsit per extinció d'incendis

5. Iniciar la legalització de la  Torre Tràdi, i negociar per facilitar la  instal·lació de VODAFONE i AMENA en aquesta torre.

6. Tramitació i obtenció d’una subvenció per valor de 64.000 euros per a la construcció i equipament d’un Centre Mèdic

Dinamització social i cultural

 1. Aplecs a les capelles del municipi (Sant Pere de Bertí , Barnils, El Serrà, El Maset)
 2. Revetlla de Sant Joan
 3. Reemprendre les tradicions: Pastorets, Castanyada, panellets, i fer venir als Reis Mags per primera vegada a Sant Quirze.
 4. Cap d’any amb foguera a l’era del rector i menjar els 12 grans de raïm al toc de les campanes del campanar i  acabar la celebració amb una xocolata calenta.
 5. Col·laboració en l'arranjament i posada en funcionament del rellotge del campanar de l'Església
 6. Festa Major. Introduïm una cosa nova:  “cuina feta per infants” amb una professora de cuina  del mercat de La Boqueria de Barcelona.
 7. Caminades dels diumenges per conèixer el territori, la fauna i la flora.

Comunicació municipal

 1. Web municipal ajsqs.net
 2. Fulls informatius
 3. Taulons d’anuncis a totes les urbanitzacions i nucli urbà
 4. Crear comunitat de propietaris  a les Urbanitzacions de Les Clotes, LesTorras i  al  Badó  convocant reunions trimestrals amb els presidents de cada urbanització per tenir contacte amb les problemàtiques que hi ha a cada una d'elles.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button