Veïns i veïnes de Sant Quirze Safaja sol•liciten un pla de manteniment dels vials urbans no pavimentats

A Sant Quirze Safaja tenim diverses urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Aquest fet pot ser degut a diferents causes, com ara que les urbanitzacions no estiguin convenientment legalitzades (per exemple, quan encara no s'han assolit els tràmits urbanístics pertinents) o que tinguin serveis urbanístics pendents de planificar, projectar i/o executar.

En aquest sentit, que una urbanització compti amb dèficits urbanístics pot implicar, entre d'altres, dificultats en l'atorgament de llicències, en la compra/venda dels immobles i en l'execució d'actuacions bàsiques. En tots els casos però, independentment de l'estat legal i/o de tràmit urbanístic en el que es trobi una urbanització, cal que l'autoritat local (l'Ajuntament)  asseguri les condicions essencials de les infraestructures públiques, com ara la dels vials urbans.

La petició dels veïns i veïnes del Solà del Boix s'encaixa precisament en aquest darrer aspecte, ja que al·leguen que no s'està fent el manteniment dels vials urbans no pavimentats de la seva urbanització, indicant que alguns d'aquests vials es troben en un estat de deteriorament considerable, dificultant el trànsit rodat en alguns trams, no comptant doncs amb les condicions d'accessibilitat i de seguretat necessàries.

En aquesta sol·licitud també s'indica la necessitat d'elaborar un pla de manteniment dels vials urbans no pavimentats, i així ho vam transmetre els integrants de ISQS en el darrer ple celebrat el 26 de febrer de 2021. Addicionalment, també vàrem fer extensiva dita petició a la resta d'urbanitzacions de Sant Quirze Safaja que compten igualment amb vials urbans no pavimentats que donen accés a parcel·les amb habitatges.

Així mateix, vam fer una sèrie de recomanacions per tal que les pugui valorar l'Ajuntament a l'hora de planificar dites actuacions i d'elaborar el pla de manteniment esmentat, com ara, 1) la possibilitat de fer els arranjaments dels vials dos cops l'any i preferiblement fora del període de pluges, per tal de reduir el cost de les actuacions cada vegada que es realitzin, 2) construir prèviament les corresponents cunetes i els trencaaigües necessaris per allargar la vida dels vials no pavimentats i 3) proposar determinades partides del pressupost aprovat enguany, on podrien encabir-se els costos que se'n derivin, sense necessitat de fer modificacions pressupostàries i/o de romanent.

 

Mapa ICGC Solà del Boix

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button