En exposició pública el Projecte de Reparcel·lació de Les Clotes, però INCOMPLERT

L'Ajuntament acaba de publicar l'enllaç d'on es pot descarregar el projecte de reparcel·lació de la Urbanització de Les Clotes. El projecte però, està incomplert, ja que dels 5 documents que composen el projecte, només han exposat els dos primers i, dels documents que manquen, són especialment importants els plànols per poder interpretar el contingut del projecte escrit.

Aquí teniu l'enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=284831&idens=823970005

Des del grup de ISQS demanarem a l'Ajuntament que inclogui la documentació que manca per tal que els interessats puguin fer la revisió corresponent.

Com a antecedents d'aquest projecte, és rellevant conèixer que l'aprovació de la Modificació Puntual d'aquest sector urbanístic es remonta a l'any 2007, per tant, l'Ajuntament ha requerit 14 anys per resoldre les incidències que va al·legar en un inici respecte el projecte de reparcel·lació que ja havia estat aprovat i que acompanyava la Modificació Puntual del 2007 ara esmentada. Els procediments urbanístics requereixen dedicació i decissions ressolutives, podent ser llargs en el temps.

Esperem doncs que el projecte ara si trobi el consens desitjat, que es resolguin convenientment les al·legacions (en cas que n'hi hagin) i que finalment pugui ser regularitzada la urbanització de Les Clotes tal i com exigeix la normativa que aplica.

Documentació que manca al projecte

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button