La “Taxa Justa” d’escombraries

Abans de parlar de la "Taxa Justa" de residus, és necessari posar en context la situació actual de l'ús i funcionament del servei d'escombraries del nostre municipi.

Respecte l'ús del servei: per motius que no han estat encara analitzats (però que tot just ara l'Ajuntament ho està començant a valorar), aproximadament un 35% dels ciutadans que tenen accés al servei de recollida "porta a porta" (és a dir, aquí no es comptabilitzen les masies o d'altres habitatges aïllats que no reben aquest servei) no l'utilitzen. D'aquí se'n desprèn que, a data d'avui, es recull un 21% menys de residus que abans d'implantar el "porta a porta", que es correspon amb unes 110 tones d'escombraries que abans es dipositaven als contenidors del poble i que ara es desconeix on s'estan llençant.

Respecte el funcionament: el 65% de ciutadans que tenen accés al servei de recollida d'escombraries "porta a porta", ho està fent molt bé, doncs els resultats han estat molt satisfactoris en el que respecta a la segregació de residus per tipologies, que ha estat incrementada en un 43%. Per tant, el servei "porta a porta" és una bona solució per augmentar la recollida selectiva de residus.

Continuant doncs amb la "Taxa Justa", tal i com havia estat inicialment plantejada per l'Ajuntament, pretenia premiar a aquells ciutadans que es troben en el 65% d'habitatges que utilitzen el servei "porta a porta", però, què succeeix amb el 35% d'habitatges que no utilitza el servei de recollida "porta a porta" de forma regular? Des de Independents per Sant Quirze Safaja hem pogut saber que, en aquest percentatge, trobem, per exemple, la població estacional i/o de cap de setmana, que s'enfronta al problema que, encara que facin molt i molt bé la segregació, no poden assolir els ratis de quantitat de residus i de segregació dels mateixos que figuraven a la "taxa justa", ja que el servei "porta a porta" no els hi ofereix la possibilitat de llençar tota la tipologia de residus que produïm en una llar, doncs no queda coberta la recollida de la totalitat de tipologies al llarg del cap de setmana.

El mateix succeeix amb els ciutadans que tenen horaris laborals que inclouen de forma periòdica o contínua els períodes compresos entre el vespre i la nit i, també, s'inclourien aquells d'altres que s'absenten freqüentment de les seves llars per motius laborals.

Totes aquestes casuístiques estaven penalitzades per la "Taxa Justa" de residus, que comportava un cost anual considerablement superior per al ciutadà que es troba en qualsevol d'aquestes situacions.

És per això que des de Independents per Sant Quirze Safaja vam manifestar la nostra disconformitat en la formulació d'aquesta "Taxa Justa", doncs consideràvem que no és del tot justa, ja que gran part dels ciutadans de Sant Quirze Safaja (independentment de si són estiuejants, habitants temporals, empadronats, no empadronats, ..., però que en definitiva, requereixen i paguen el servei) no podien accedir-hi als beneficis de dita taxa, encara que ho desitgessin, doncs podria ser que la pròpia organització del servei d'escombraries "porta a porta" no els hi permetés fer-ne ús plenament.

Fa pocs dies vàrem celebrar un ple extraordinari a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja que tenia per finalitat aprovar la "Taxa Justa". Aquesta però no va poder ser aprovada, ja que l'informe tècnic de resposta a les al·legacions rebudes en relació a la taxa per part de ciutadans del poble no estava signat, fet que invalida el seu contingut i ús de cara a ser acceptat en la celebració d'un ple.

Per tant, la Taxa Justa formulada inicialment no podrà ser aplicada en el present any 2021, però alhora, que no hagi estat aprovada implica que disposem d'un any de marge per fer aportacions en la formulació d'aquesta taxa, per a que sigui accessible per la major part de la ciutadania. En aquest sentit, vam sol·licitar a l'Ajuntament que analitzés les causes del per què el 35% dels habitatges que tenen accés al servei "porta a porta" no l'utilitzen, per així poder prendre les mesures escaients que afavoreixin el seu ús. Al respecte, com us hem dit en un inici, ja han començat a fer dita valoració, per tant, estem en el camí de fer una nova "Taxa Justa" que si aporti els beneficis desitjats per a la ciutadania.

Font de la imatge: Freepik

Residus Freepik

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button