Per què NO vam votar a favor del Pla d’Actuació vinculat a la declaració del municipi de Sant Quirze Safaja com a Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA)?

La declaració de Sant Quirze Safaja com a ZEPQA porta implícit la redacció i aprovació d'un Pla d'Actuació. En el darrer Ple celebrat a l'Ajuntament, es va sotmetre a votació dita declaració. El cas és que el Pla d'Actuació que ens varen presentar, que es va redactar des de l'Ajuntament, incloïa moltes mesures enfocades al turisme en la natura, per promocionar les seves bones condicions acústiques, també incloïa restriccions de soroll en el medi rural. Al respecte, nosaltres creiem que:

1) La redacció d'aquest Pla d'Actuació s'hauria d'haver fet de forma oberta a la ciutadania, és a dir, en un procés de participació ciutadana. En relació a aquest fet, l'equip de govern va estar d'acord amb nosaltres, però bé, el Pla d'Actuació ja està redactat, per això es va comentar la possibilitat de fer processos de participació ciutadana en el desplegament de les mesures.

2) Fomentar el turisme per gaudir de la tranquil·litat de Sant Quirze Safaja, des del nostre punt de vista, és una contradicció en si mateix, ja que el turisme, sobretot si aquest es promociona i és elevat, el que altera precisament és la tranquil·litat. En aquest sentit, cal remarcar que una de les causes que més alteren a la fauna salvatge és l'elevada freqüentació, fet que provoca descensos dràstics en les seves poblacions (per abandó de l'hàbitat i per alteracions en la reproducció de les espècies, entre d'altres).

3) Les restriccions de soroll en el medi rural (en ZPEQA 50 decibels o dB de dia i 40 de nit) pot provocar conflictes amb la gent que hi viu en les masies i que desenvolupa les seves activitats agroramaderes i forestals. Per posar un exemple, les activitats forestals no s'esmenten en el Pla d'Actuació, només es citen en un paràgraf les agrícoles i les ramaderes. Al respecte, les actuacions forestals es realitzen amb maquinària (que emet soroll) i són freqüents (sempre sota la supervisió del Centre de la Propietat Forestal i/o del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya), i més ara, que cal disminuir el sotabosc i cal aclarir els boscos, per l'increment elevat del risc d'incendi forestal. Respecte les actuacions agrícoles, un tractor pot emetre 85 dB en qualsevol de les seves operacions rutinàries i com dèiem, el llindar de la ZEPQA és de 50 dB.

4) Gran part de les mesures, enfocades a la promoció del municipi, es preveuen desenvolupar en el medi rural, on es duen a terme activitats econòmiques pròpies del sòl no urbanitzable (agricultura, ramaderia i silvicultura) i també activitats de conservació de la biodiversitat a càrrec dels propietaris de les finques. La freqüentació, si no hi ha negocis turístics vinculats, no sol aportar beneficis als pagesos i/o propietaris, més aviat el contrari, sol aportar riscos i perjudicis. És per això, que vam demanar a l'equip de govern, que es comuniqués convenientment aquestes mesures per tal de cercar l'acord de la pagesia i els propietaris forestals.

Des de ISQS, en la nostra proposta de govern, no apareixia el foment del turisme, bàsicament perquè crèiem que molts ciutadans de Sant Quirze Safaja, el que precisament valoren del poble és la tranquil·litat i la natura exuberant, accessible des de les seves llars. Crèiem que abans de fomentar el turisme cal dur a terme moltes altres actuacions enfocades a la millora dels serveis, d'equipaments, d'infraestructures i de cohesió social. Per beneficiar als nostres restaurants (La Fonda, La Masia, El Revolt i el Càmping L'Illa) des de ISQS havíem pensat actuacions concretes dirigides a la seva promoció, i no en el foment del turisme en general, donat que, la proximitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, pot derivar en un turisme de masses, com ha succeït a Collserola, el Montseny i sembla que també ja en el Montnegre i la Serra de la Marina. L'elevada freqüentació de gent en aquests indrets, ha portat implícit la generació de conflictes i de perjudicis en els seus habitants, en la natura i els seus components.

Sabem que igual que l'equip de govern del nostre ajuntament, d'altres ciutadans si que poden estar d'acord amb els models de promoció turística del medi natural que s'esmenten en aquest escrit, però bé, nosaltres no estem d'acord, ni com a equip de l'oposició de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja ni com a ciutadans, i així ho hem manifestat sempre, però no passa res, el que és important és manifestar cadascú les seves opinions, lliurement.

Nosaltres volem un territori per al gaudi de la gent que hi viu, però ens esgarrifa la sola idea de pensar que podríem acabar com altres indrets de Catalunya, amb una elevada freqüentació de gent que pot alterar el viure, el conviure i les condicions intrínseques de la nostra meravellosa natura.

 

ZEPQA

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button