Haurem d’esperar a la rehabilitació de la Casa del Poble

Responent a les preguntes que ens heu fet alguns ciutadans del poble: tal i com us vàrem informar el 27 de febrer d'enguany, el primer concurs per a la licitació de la 1ª fase de les obres de la casa del poble (que habilitava un espai polivalent i part de les instal·lacions) va quedar desert, donat que algunes de les partides del pressupost incloïen materials amb preu inferior al de mercat, fet que va fer que les empreses contractistes no veiessin factible presentar-se.

Per aquest fet, l'ajuntament, via els serveis tècnics pertinents, va fer les modificacions que esmenaven les anomalies del projecte inicial i va tornar a celebrar un segon concurs per a la contractació de les obres de rehabilitació de la 1ª fase de la Casa del Poble. Aquest concurs si es va resoldre, però s'ha hagut de suspendre la licitació a l'empresa contractista guanyadora, donat que s'ha arribat tard als terminis sol·licitats per la Diputació de Barcelona per a l'atorgament dels ajuts per fer dites obres.

Per tant, la Diputació de Barcelona ha retirat els ajuts econòmics inicialment atorgats a l'ajuntament, però segons ens van comentar en el Ple del 28 de febrer, l'ajuntament farà les accions pertinents per tal d'intentar que sigui atorgat de nou un ajut amb la mateixa finalitat, i així reprendre el tràmit de licitació de les obres. De moment, haurem d'esperar. Foto casa del poble

Font imatge: Twitter Ajuntament Sant Quirze Safaja

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button