Ple extraordinari 1 d’abril de 2019 a les 19:30h

L'alcaldessa convoca sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel dilluns 1 d’abril de 2019, a les a les 19:30 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació  esborrany acta Ple anterior.

I.- PART RESOLUTIVA

  1. Sorteig membres de la mesa per a les Eleccions al Congrés dels Diputats.
  1. Proposta acord aprovació prèvia del projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable per a les obres d'abastament d'aigua potable per la eliminació de compra  d'aigua en alta a les urbanitzacions de Pinars, Les Clotes i Les Torras.

Al ser un Ple extraordinari, no hi ha l'apartat de Precs i Preguntes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button