Ple ordinari 4/11/2016 a les 20h.

L'alcaldessa convoca Ple Ordinari pel proper divendres dia 4 de novembre 2016,  a les 20 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovacio acta anterior

2.- Donar compte dels Decrets Alcaldia

3.-Donar compte de la morositat i periode  mig de pagament

4.- Donar compte de l'estabilitat pressupostaria 2016 3er.trimestre

5.- Acord per l'adquisició Bens Immobles per la compra habitatge c/Major 8

6.- Aprovació del Cens habitants a 1/1/2016 i gestió del Padró

7.- Informe de Regidories

8.- Precs i Preguntes

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button