Exposat a públic el Compte General 2015

El BOP del 23 d'agost ha publicat l'Edicte per el qual es fa públic que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l'exercici 2015 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes.

 

L'expedient i l'informe lliurats resten exposat al públic a la Secretaria de la Corporació per termini de quinze (15) dies hàbils.

 

Durant aquest termini i vuit (8) dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016015086.pdf&1

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button