Comptes Generals del 2015

Ahir, l’ajuntament va convocar la reunio de la Comissió Especial de Comptes per dictaminar el Compte General del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2015.

 

Els comptes i l’informe de la Comissió s’hauran de sotmetre a exposició pública per un termini de quinze  dies més vuit dies  més,  a partir de la seva publicació al BOP, als efectes de presentar al·legacions.

 

Després d’aquesta exposició pública, els comptes, l’informe i les al·legacions o reclamacions presentades es sotmeten, altra vegada, a dictamen de la Comissió de Comptes, i posteriorment al Ple perquè les aprovi abans de l’1 d’octubre.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button