686.806,34 € per al Pla agrupat

EXECUCIÓ DEL CRÈDIT DE FORMACIÓ PER ENS LOCAL ADHERIT. EXERCICI 2016. ACTUALITZACIÓ A 30 D'ABRIL DE 2016.

ENS LOCAL   SANT QUIRZE SAFAJA

PLANTILLA DE PERSONAL     6

CONSIGNACIÓ AFEDAP     104

EXECUCIÓ AFEDAP     0

CONSIGNACIÓ DIBA     88

EXECUCIÓ DIBA     0

CONSIGNACIÓ TOTAL    192

EXECUCIÓ TOTAL     0

CRÈDIT ACTUAL      192

 

La corporació ha obtingut 100.538,91 € més que l'any passat en la convocatòria dels ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals. Per quart any consecutiu s'han adherit els 310 ajuntaments de la demarcació, les 3 entitats municipals descentralitzades, 4 mancomunitats i la pròpia corporació. En aquest enllaç trobareu les dades actualitzades de les plantilles de personal adherides i la distribució i execució del crèdit.

Font i més informacio: http://www.diba.cat/web/formacio/informa-subscripcions/-/newsletter/46960567/17/78422066/686-806-34-%E2%82%AC-per-al-pla-agrupat

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button