81.264,72 € rebaixen el deute de 170.000€ que la Generalitat té amb SQS

Segons informació del darrer Ple municipal, la Generalitat deu a Sant Quirze uns 170.000€.

D'aquest 170.000€,  per acord de Ple de la Diputació de Barcelona,  ens serà vançat un import per valor de 81.264,72 € segons detall:

37.094,60 €  FCLC  ANY 2013 MUNICIPIS

22.163,15 € FCLC  ANY 2014

13.204,18 € PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT BESTRETA 60%

8.802,79 € PUOSC 2014  MANTENIMENT 40%

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button